Cách dùng tính từ"overall"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"overall"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"overall"tiếng anh

Mang nghĩa"bao gồm mọi thứ; toàn bộ; toàn thể"

=considering something as a whole, rather than its details or the different aspects of it/including everything

IELTS TUTOR lưu ý:

  • overall impression/effect
  • overall winner

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the overall view (IELTS TUTOR giải thích: toàn thể quang cảnh; toàn cảnh)
  • the overall cost of a trip (IELTS TUTOR giải thích: tổng chi phí của một chuyến đi)
  • there's been an overall improvement recently (IELTS TUTOR giải thích: gần đây đã có một sự cải tiến toàn diện)
  • Progress is being made, but the overall impression is still one of utter chaos. 
  • The overall winner will be announced in October.
  • the overall measurements of a room (IELTS TUTOR giải thích: số đo từ đầu này đến đầu kia của căn phòng)
  • the overall costs of the project

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK