Cách dùng tính từ"motionless"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"motionless"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"motionless"tiếng anh

Mang nghĩa"bất động, không chuyển động, im lìm"

=Someone or something that is motionless is not moving at all/without moving

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has this ability of being able to remain as motionless as a statue, for hours on end. 
  • Her hands were motionless. 
  • He stood there motionless.
  • The horse lay motionless on the ground, as if dead.
  • She lay motionless on the bed. (IELTS TUTOR giải thích: Cô nằm bất động trên giường)
  • His body was motionless with sudden stress. (IELTS TUTOR giải thích: Cơ thể anh ấy chợt bất động với tác động đột ngột ấy)
  • The two boys sat motionless, terrified and unbreathing. (IELTS TUTOR giải thích: Hai cậu bé khiếp sợ, ngồi im không dám thở)
  • She stood absolutely motionless.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE