Cách dùng tính từ"loving"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"loving"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"loving"tiếng anh

1. Mang nghĩa"thích, yêu ai" (chỉ người)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Someone who is loving feels or shows love to other people. 
  • Jim was a most loving husband and father. 
  • The children there were very loving to me.

2. Mang nghĩa"âu yếm, tràn đầy tình yêu" (cử chỉ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Loving actions are done with great enjoyment and care. 
  • The house has been restored with loving care.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE