Cách dùng tính từ"incompatible"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"incompatible"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"incompatible"tiếng anh

Mang nghĩa"kỵ nhau, xung khắc, không hợp nhau, không tương thích & đồng bộ (có cái này thì mất cái kia, không thể có cả hai)"

=If one thing or person is incompatible with another, they are very different in important ways, and do not suit each other or agree with each other.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They feel strongly that their religion is incompatible with the political system. 
  • His behavior has been incompatible with his role as head of state. 
  • Their interests were mutually incompatible. 
  • excessive drinking is incompatible with health (IELTS TUTOR giải thích: rượu chè quá độ là tối kỵ đối với sức khoẻ) 
  • an incompatible couple (IELTS TUTOR giải thích: đôi vợ chồng xung khắc)
  • Do not connect incompatible products. (IELTS TUTOR giải thích: Không kết nối thiết bị với những sản phẩm không tương thích)
  • We were totally incompatible.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK