Cách dùng tính từ "floppy" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách dùng tính từ "floppy" tiếng anh

Mang nghĩa "mềm "

=soft and not able to keep a firm shape or position

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a floppy hat 
  • a dog with big floppy ears 
  • He's got floppy blond hair that's always falling in his eyes.
  • I like this floppy hat. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích chiếc mũ mềm đó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK