Cách dùng tính từ"fitted"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"fitted"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"fitted"tiếng anh

1. Mang nghĩa"rất vừa vặn, vừa khít"

=A fitted piece of clothing is designed so that it is the same size and shape as your body rather than being loose.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...baggy trousers with fitted jackets.
  • She made me a fitted shirt. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đã làm cho tôi một cái áo rất vừa)
  • Mr. Jones was fitted with that hearing aid. (IELTS TUTOR giải thích: Cái tai nghe đó rất vừa với ông Jones)

2. Mang nghĩa"được gắn vào, áp tường, đính vào, tích hợp"

=A fitted piece of furniture, for example a cupboard, is designed to fill a particular space and is fixed in place/If a room is fitted with objects, those objects are in the room and are normally fixed in place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I've re-carpeted our bedroom and added fitted wardrobes.
  • Bedrooms are fitted with alarm pull cords to alert the manager in an emergency.
  • That car is fitted with dual airbags. (IELTS TUTOR giải thích: Chiếc xe hơi đó tích hợp với túi chắn gió đôi)
  • Some chairs are fitted with loose covers. (IELTS TUTOR giải thích: Vài cái ghế được gắn lớp bọc ngoài lỏng lẻo)

3. Mang nghĩa"trải thảm (khắp nhà)"

=A fitted carpet is cut to the same shape as a room so that it covers the floor completely.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...fitted carpets, central heating and double glazing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE