Cách dùng tính từ"feminine"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"feminine"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"feminine"tiếng anh

Mang nghĩa"(thuộc) đàn bà, như đàn bà; yểu điệu dịu dàng"

=Feminine qualities and things relate to or are considered typical of women, in contrast to men/Someone or something that is feminine has qualities that are considered typical of women, especially being pretty or gentle.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Women all over the world are abandoning traditional feminine roles.
  •  ...a manufactured ideal of feminine beauty.
  • The collection is soft and feminine. (IELTS TUTOR giải thích: Bộ sưu tập này thì mềm mại và nữ tính)
  • My hobby is feminine, it's knitting. (IELTS TUTOR giải thích: Sở thích của tôi rất nữ tính, đó là việc đan móc)
  • Men like women who are feminine. (IELTS TUTOR giải thích: Đàn ông thích phụ nữ đầy nữ tính)
  • There're conventional notions of feminine beauty. (IELTS TUTOR giải thích: Có nhiều khái niệm thông thường về vẻ đẹp nữ tính)
  • I've always been attracted to very feminine, delicate women. 
  • The bedroom has a light, feminine look.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE