Cách dùng tính từ"fast-paced"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"fast-paced"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"fast-paced"tiếng anh

Mang nghĩa"nhịp độ nhanh"

=including a lot of different things happening quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a fast-paced game
  • It is a myth that all older people struggle with the fast-paced evolution of information technology.
  • Today we are living fast - paced lives. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay chúng ta đang sống với nhịp sống nhanh)
  • In today's fast - paced world, everyone is looking for ways to do things better. (IELTS TUTOR giải thích: Trong thế giới có nhịp độ nhanh hiện nay, tất cả mọi người đang tìm cách để làm những điều tốt hơn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE