Cách dùng tính từ"deprived"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"deprived"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"deprived"tiếng anh

Mang nghĩa"túng quẫn, thiếu thốn"

=Deprived people or people from deprived areas do not have the things that people consider to be essential in life, for example acceptable living conditions or education.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...probably the most severely deprived children in the country.
  • She had a deprived childhood/comes from a deprived background. a deprived area
  • He had a deprived childhood. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy có một tuổi thơ túng quẫn)
  • It's a socially deprived town in North Lanarkshire. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một ngôi làng thiếu thốn ở Bắc Lanarkshire)
  • It's a great charity that helps deprived children in the area. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một tổ chức từ thiện lớn giúp đỡ trẻ em thiếu thốn trong khu vực)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK