Cách dùng tính từ"demanding"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"demanding"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"demanding"tiếng anh

1. Mang nghĩa"đòi hỏi khắt khe, yêu cầu cao"

=A demanding job or task requires a lot of your time, energy, or attention.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a demanding job (IELTS TUTOR giải thích: một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng) 
  • Teaching is a demanding profession. (IELTS TUTOR giải thích: Dạy học là một nghề đòi hỏi cao)
  • He found he could no longer cope with his demanding job. 
  • It is a demanding role and she needs to work hard at it.

2. Mang nghĩa"người khó tính, yêu cầu cao, yêu sách"

=a demanding person needs a lot of attention and is not easily pleased or satisfied

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Young children can be very demanding.
  • Today, McDonald's consumers are more demanding. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay, khách hàng của McDonald ngày càng có nhiều yêu cầu hơn)
  • a demanding employer (IELTS TUTOR giải thích: một ông chủ khắt khe)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE