Cách dùng tính từ"BETTER-THAN-EXPECTED""LOWER-THAN-EXPECTED"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"BETTER-THAN-EXPECTED""LOWER-THAN-EXPECTED"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"BETTER-THAN-EXPECTED"tiếng anh

=used to describe results, profits, etc. that are higher than it was thought they would be

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  The company has reported better-than-expected second quarter results.

III. Cách dùng tính từ"LOWER-THAN-EXPECTED"tiếng anh

=used to describe results, profits, etc. that are lower than people thought they would be

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • lower-than-expected earnings/profits/sales 
  • Shares in the airline fell after they reported lower-than-expected earnings for the first quarter. 
  • lower-than-expected demand/growth/inflation
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE