Cách dùng"therapy(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"therapy(n)" tiếng anh

I. "therapy"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"liệu pháp điều trị vật lí"

=Therapy is the treatment of someone with mental or physical illness without the use of drugs or operations.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, therapy là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In therapy, she began to let go of her obsession with Mike. 
  • Physical therapy can stimulate underdeveloped muscles. (IELTS TUTOR giải thích:  Vật lý trị liệu có thể kích thích những cơ bắp kém phát triển)
  • He is having therapy to conquer his phobia.

2. Mang nghĩa"sự điều trị, liệu pháp"

=A therapy is a particular treatment of someone with a particular illness

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, therapy vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ....hormonal therapies. 
  • We provide you with a natural therapy. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng tôi cung cấp cho bạn một liệu pháp thiên nhiên)
  • ...conventional drug therapy.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE