Cách dùng"squash(v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"squash (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"squash (v)"tiếng anh

1."squash (v)"vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nén chặt; nghiền nát"

=If someone or something is squashed, they are pressed or crushed with such force that they become injured or lose their shape.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Robert was hurt when he was squashed against a fence by a car.  
 • Whole neighbourhoods have been squashed flat by shelling. 
 • She made clay models and squashed them flat again.

2.2. Mang nghĩa"đàn áp, đập tan (một phong trào, cuộc nổi dậy...)"

=If you squash something that is causing you trouble, you put a stop to it, often by force.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The troops would stay in position to squash the first murmur of trouble.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE