Cách dùng"sometime"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"sometime"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng như adj

Mang nghĩa"trước kia, đã có một thời kỳ, trước đây"

=at a time in the past or the future that you do not know exactly or have not yet decided

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, sometime  đứng  trước noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Bill Veeck, sometime baseball team owner
  • I’d love to visit Norway sometime. 
  • I saw him sometime last summer (IELTS TUTOR giải thích: tôi đã gặp nó một lần nào đó vào mùa hè vừa rồi) 
  • Phone me sometime next week (IELTS TUTOR giải thích: tuần sau nhớ điện thoại cho tôi vào một lúc nào đó)
  • The album is expected to be released sometime next year. 
  • Ewan returned from London sometime last Tuesday afternoon.

II. Dùng như adv

Mang nghĩa"một lúc nào đó; ở vào một thời điểm nào đó"

=used for showing what someone used to be, for example what their job, status, or relationship was in the past

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The shop will open sometime next year.
  • The article was written by William Watson, sometime literary editor of ‘The Scotsman’.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE