Cách dùng "so...that" (quá đến nỗi)

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, thí sinh cũng nên rất chú trọng đến việc rèn luyện ngữ pháp đặc biệt là các cấu trúc dùng từ thường dễ bị nhầm lẫn, hôm nay IELTS TUTOR xin giới thiệu Cách dùng "so" & "so...that" (quá đến nỗi)

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • So cũng có nghĩa là nhiều, vừa dùng với nghĩa tích cực vừa dùng với nghĩa tiêu cực
 • Đứng trước tính từ hoặc trạng từ
   

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You’re so beautiful (IELTS TUTOR giải thích: Em đẹp quá) ==> Tích cực
 • That was so bad (IELTS TUTOR giải thích: Nó tệ thật) ==> Tiêu cực
 • He’s so intelligent (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy thông minh thật) ==> Tính từ (intelligent)
 • This soup was cooked so well (IELTS TUTOR giải thích: Món canh này được làm rất ngon) ==> Trạng từ (well)

2. Cấu trúc So + adj…that…: Kết quả ( Quá ... đến nỗi )

2.1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They were so noisy that I couldn’t focus on my homework (IELTS TUTOR giải thích: Mấy người đó ồn ào quá nên tôi không tập trung vào bài tập được)

2.2. S + be + so + adj + that + S + V (quá đến nỗi)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The food was so hot that we couldn’t eat it.(IELTS TUTOR giải thích: Thức ăn nóng quá đến nỗi chúng tôi không thể ăn được)
 • The girl is so beautiful that every one likes her.(IELTS TUTOR giải thích: Cô gái đó xinh quá đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy)

2.3. S + một số động từ chỉ tri giác + so + adj + that + S + V

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các động từ chỉ tri giác như sau: seem, feel, taste, smell, sound, look….

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  I felt so angry that I decided to cancel the trip. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi tức giận quá đến nỗi mà tôi đã hủy ngay chuyến đi)
 • She looks so beautiful that every boy in class looks at her. (IELTS TUTOR giải thích: Trông cô ấy xinh quá đến nỗi mọi chàng trai trong lớp đều nhìn cô ấy)

2.4. S + V(thường) + so + adv + that + S + V

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cấu trúc So that này cũng được dùng với danh từ, trong câu xuất hiện so many/ much/ little….

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He drove so quickly that no one could caught him up. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta lái xe nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp anh ta.)

2.5. S + V + so + many/few + plural / countable noun + that + S + V

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one.(IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy có nhiều mũ đến nỗi cố ấy mất rất nhiều thời gian để chọn lựa một chiếc thích hợp)

2.6. S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S + V

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He drank so much milk in the morning that he felt bad.(IELTS TUTOR giải thích: Buổi sáng anh ta uống nhiều sữa đến mức mà anh ấy cảm thấy khó chịu)

2.7. Đối với danh từ đếm được số ít, chúng ta lại có cấu trúc sau với So… that: S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that + S + V

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It was so big a house that all of us could stay in it. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một ngôi nhà lớn đến nỗi tất cả chúng tôi đều ở được trong đó.)
 • She has so good a computer that she has used it for 6 years without any errors in it. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy có chiếc máy tính tốt đến nỗi cô ấy đã dùng 6 năm mà không bị lỗi.)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE