Cách dùng"reserve (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"reserve (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"reserve (v)"tiếng anh

1."transit (v)"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"để dành; dự trữ"

=If something is reserved for a particular person or purpose, it is kept specially for that person or purpose.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, reserve thường chia bị động 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A double room with a balcony overlooking the sea had been reserved for him.
  • In the United States lanes are reserved for cars with more than one occupant.

2.2. Mang nghĩa"đặt trước; đăng ký trước (vé tàu..)"

=If you reserve something such as a table, ticket, or magazine, you arrange for it to be kept specially for you, rather than sold or given to someone else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'll reserve a table for five. 
  • Can I reserve a room? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể đăng ký phòng trước không?)
  • Demand will be huge, so ask your newsagent to reserve your copy today.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE