Cách dùng tính từ "pointless" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "pointless" tiếng anh

Mang nghĩa"vô nghĩa,vô mục đích (người, vật)"

=lacking any purpose or use, and it is a waste of time doing it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It’s pointless just waiting here, he’s obviously not coming. 
 • It would be pointless to try and stop him.
 • It seemed pointless to continue. 
 • It's pointless arguing with him.
 • I don't care for a pointless remark. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không quan tâm đến lời nhận xét vu vơ)
 • It would be pointless to debate irrefutable facts. (IELTS TUTOR giải thích: Sẽ là vô nghĩa khi tranh luận về những thực tế không thể chối cãi)
 • Life seemed grey and pointless after she'd gone. (IELTS TUTOR giải thích: Sau khi cô ta đã ra đi, cuộc sống dường như buồn tẻ và vô vị)
 • It's pointless just waiting here, he's obviously not coming. (IELTS TUTOR giải thích: Chẳng ích gì đợi chờ ở đây, cô ta rõ ràng chả đến đâu)
 • It would be pointless to try and stop Tom. (IELTS TUTOR giải thích: Chẳng cố ngăn Tom lại được đâu mà)
 • It would be pointless to expect any help from his direction. (IELTS TUTOR giải thích: Sẽ là vô dụng khi mong đợi bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía anh ta)
 • make a pointless remark (IELTS TUTOR giải thích: đưa ra một nhận xét vô nghĩa)
 • He is doing a pointless exercise. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đang làm một bài tập vô ích)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK