Cách dùng phó từ"disproportionately"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"disproportionately"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"disproportionately"tiếng anh

Mang nghĩa"không tương xứng, không cân đối"

​=in a way that is too large or too small when compared with something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Babies often seem to have disproportionately large heads. (IELTS TUTOR giải thích:  Trẻ sơ sinh thường hình như có đầu to không cân xứng)
  • The path leading to her house is disproportionately long. (IELTS TUTOR giải thích:  Lối đến nhà cô ấy dài ngoằng)
  • The lower-paid spend a disproportionately large amount of their earnings on food.
  • The burden of price increases is borne disproportionately by the poor. The disease disproportionately affects women. Their insurance is disproportionately expensive.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE