Cách dùng"overspend" "overspending"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"overspend" "overspending"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"overspend"tiếng anh

1. Dùng overspend như verb

1.1."overspend (v)"vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

1.2. Cách dùng

Mang nghĩa"tiêu quá khả năng mình, bội chi"

=If you overspend, you spend more money than you can afford to.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Don't overspend on your home and expect to get the money back when you sell. 
 • I overspent by £1 on your shopping so I'm afraid you owe me. 
 • The three ways in which you can drive jobs out of America is to overtax, overregulate and overspend. (IELTS TUTOR giải thích: Ba cách mà bạn có thể khiến cho công việc ra khỏi nước Mỹ là đánh thuế quá cao, áp đặt quá nhiều quy tắc và tiêu xài quá mức)
 • Although they made a profit in the first five years, they then started to overspend and went into the red. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù trong 5 năm đầu họ có lời, nhưng sau đó họ bắt đầu bội chi và nợ dần)
 • He argued that local councils which overspend should be forced to face fresh elections.

2. Dùng overspend như noun

=If an organization or business has an overspend, it spends more money than was planned or allowed in its budget.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • overspend là danh từ đếm được (thường ở số ít)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Efforts are under way to avoid an £800,000 overspend.

III. Cách dùng"overspending"tiếng anh

Mang nghĩa"bội chi"

=the act or an instance of spending in excess of one's desires or what one can afford or is allocated/the action of spending more money than you should

IELTS TUTOR lưu ý:

 • overspending là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Budget control is tight and overspending is simply not an option.
 • The major problem we're facing is overspending by politicians. 
 • The study showed overspending was more prevalent among women than men.
 • I pointed out the folly of overspending on that scale. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã chỉ ra rõ sự điên rồ của bội chi trên quy mô cỡ đó)
 • We'll have to listen to more platitudes about the dangers of overspending. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sẽ phải nghe nhiều lời vô vị nữa về những mối nguy hiểm của việc bội chi)
 • Nothing much can be done about over taxation until the overspending is controlled. (IELTS TUTOR giải thích: Không có gì nhiều có thể được thực hiện về hệ thống thuế còn lại cho đến khi việc bội chi được kiểm soát)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE