Cách dùng từ "neutralize" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng từ "neutralize" tiếng anh

I. neutralize là ngoại động từ

II. neutralize mang nghĩa "làm mất tác dụng, làm thành vô hiệu"

(to stop something from having an effect)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to neutralize a poison (IELTS  TUTOR  giải  thích: làm chất độc mất tác dụng)
  • Their mission was to neutralize Japanese airfields in the Sakishima Islands and provide air cover against Japanese kamikaze attacks. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Nhiệm vụ của họ là vô hiệu hóa các sân bay của Nhật tại quần đảo Sakishima và cung cấp lực lượng không quân yểm trợ chống lại những cuộc tấn công của đội thần phong Nhật Bản)
  • The aerial bombardments have neutralized the threat of artillery attacks on allied ground forces.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK