Cách dùng"nation (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng danh từ "nation" tiếng anh

I. "nation"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"nước, quốc gia"

=A nation is an individual country considered together with its social and political structures.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Such policies would require unprecedented cooperation between nations. 
  • Is China a progressive nation? (IELTS TUTOR giải thích:  Trung quốc là một nước/quốc gia đang phát triển phải không?)
  • The nation is sharply divided. (IELTS TUTOR giải thích:  Quốc gia này có sự chia rẽ sâu sắc)
  • ...Nigeria, by far the most populous of African nations.

2. Mang nghĩa"dân tộc"

=The nation is sometimes used to refer to all the people who live in a particular country.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, nation thường ở số ít 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was a story that touched the nation's heart.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE