Cách dùng"long since"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"long since"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"cách đây đã lâu, trong thời gian dài"

=If you say that something has long since happened, you mean that it happened a long time ago.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • long since là trạng từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I have long since wanted to see you. (IELTS TUTOR giải thích: Lâu nay tôi đã muốn gặp bạn)
  • The time for negotiations has long since passed.
  • He has long since been recognized as a good writer (IELTS TUTOR giải thích: Từ lâu ông ta đã được thừa nhận là nhà văn giỏi)
  • The fort had long since been abandoned. (IELTS TUTOR giải thích: Pháo đài này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi)
  • Even though her parents have long since died, she still talks about them in the present tense.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE