Cách dùng"in spite of (adv)" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng"in spite of" tiếng anh

I. "in spite of" là giới từ (adv)

II. Cách dùng"in spite of something"

Mang nghĩa"mặc dù"

=if you say that somebody did something in spite of a fact, you mean it is surprising that that fact did not prevent them from doing it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In spite of his age, he still leads an active life.
  • In spite of rain, we enjoyed our holiday. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn đi nghỉ vui vẻ)
  • They played on in spite of the rain. (IELTS TUTOR giải thích: Dù trời mưa, họ vẫn tiếp tục chơi đến cùng)
  • They went out in spite of the rain. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã đi ra ngoài bất chấp cả trời mưa)
  • They went swimming in spite of all the danger signs. 
  • English became the official language for business in spite of the fact that the population was largely Chinese.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE