Cách dùng"although" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng"although" tiếng anh

I. "although" là liên từ phụ thuộc

II. Cách dùng"although"

1. Mang nghĩa"mặc dù"

=used to mean ‘but’ or ‘however’ when you are commenting on a statement

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I felt he was wrong, although I didn't say so at the time.
  • He attended ceremony although he was ill. (IELTS TUTOR giải thích:   Mặc dù ốm, ông ấy vẫn tham dự buổi lễ)
  • Although they were tired, they worked overtime. (IELTS TUTOR giải thích:   Mặc dù họ đã mệt nhưng họ vẫn làm thêm)

2. Diễn tả sự bất ngờ

=used for introducing a statement that makes the main statement in a sentence seem surprising

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Although the sun was shining, it wasn't very warm. 
  • Although small, the kitchen is well designed.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE