Phân biệt danh từ "haircut" & "hairdo" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "haircut" & "hairdo" tiếng anh

I. Cách dùng "haircut"

1. "Haircut" là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa "kiểu tóc ngắn, style tóc ngắn"

=the style in which someone's hair is cut, or an occasion of cutting the hair

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has a really awful haircut. 
  • I wish he'd get/have a haircut.
  • That's a nice haircut. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là một kiểu làm đầu đẹp)
  • You need a haircut. (IELTS TUTOR giải thích: Anh cần đi cắt tóc)
  •  I need a haircut. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn cắt tóc)

II. Cách dùng "hairdo"

Hairdo là danh từ đếm được

Mang nghĩa "kiểu tóc của phụ nữ, kiểu tóc độc đáo"

=the style in which a person, especially a woman, has their hair cut and arranged, especially if it is unusual or done for a particular occasion

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She had a very elaborate hairdo, all piled up on top of her head.
  • I like her bouffant hairdo. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích kiểu tóc bồng của cô ta)
  • She has a new hairdo every week. (IELTS TUTOR giải thích: Hàng tuần cô ta đều có một kiểu tóc mới)
  • Why were you teasing Hoa about her new hairdo? (IELTS TUTOR giải thích: Tại sao bạn trêu chọc Hoa với kiểu tóc của cô ta?)
  • I had failed to notice her new dress and hairdo. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã quên không để ý đến chiếc áo mới và kiểu tóc mới của cô ấy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK