Cách dùng"flavorful (a)"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"flavorful"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"flavorful"

Mang nghĩa"thơm (món ăn), có hương vị"

=Flavorful food has a strong, pleasant taste and is good to eat.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This was an incredibly flavorful dish in every way. 
  • The steak was flavorful and cooked as ordered.
  • The wine is very flavorful and quite delicious. (IELTS TUTOR giải thích: Rượu này rất thơm và khá ngon)
  • Please always keep our seafood in the most fresh and flavorful state! (IELTS TUTOR giải thích:   Vui lòng giữ cho hải sản của chúng ta luôn ở trạng thái tươi và ngon nhất!)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE