Cách dùng từ "favourite" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "favourite" tiếng anh

1. favourite (adj) yêu thích

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is one of my favorite restaurants.

2. favourite (countable noun)

a person or thing that is best liked or most enjoyed (vật/người yêu thích)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Those gold earrings are my favorites.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK