Cách dùng động từ"worship"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"worship"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"worship"

1."worship" vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thờ, thờ phụng, tôn thờ (Chúa trời)"

=to feel or show respect and love for a god

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, worship vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The prisoners were not allowed to worship their own god. 
  • What does Islam worship? (IELTS TUTOR giải thích: Đạo Hồi thờ gì?)
  • The whole family worshipped at St Jude’s every Sunday.

2.2. Mang nghĩa"sùng bái, tôn thờ (nhất đến mức không nhìn thấy khuyết điểm của nó)"

=to love and admire someone or something very much

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, worship vừa là ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His junior officers worshipped him. 
  • All of them worship success. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả bọn họ đều tôn thờ sự thành đạt)
  • They worshipped political and social success.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE