Cách dùng động từ "term" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ "term" tiếng anh

I. Term là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "gọi ai/cái gì bằng một từ nào đó; đặt tên là; cho là"

=to give something a name or to describe it with a particular expression

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Technically, a horse that is smaller than 1.5 metres at the shoulder is termed a pony.
  • to term an offer unacceptable (IELTS TUTOR giải thích: gọi một đề nghị là không thể chấp nhận được)
  • a type of music that is termed plainsong (IELTS TUTOR giải thích: một loại âm nhạc được gọi là đồng ca nhà thờ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK