Cách dùng động từ "score" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh lí giải Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "score" tiếng anh

I. Score vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "đạt được (điểm, thắng lợi..); thành công"

=to win or get a point, goal, etc. in a competition, sport, game, or test

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tennant scored (a goal) in the last minute of the game. 
  • In American football, a touchdown scores (= is worth) six points. 
  • She scored 18 out of 20 in the spelling test.
  • to score a success (IELTS TUTOR giải thích: đạt được thắng lợi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK