Cách dùng động từ"pollute"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"pollute"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"pollute"

1."pollute" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm ô nhiễm, làm nhơ bẩn (nước...)"

=To pollute water, air, or land means to make it dirty and dangerous to live in or to use, especially with poisonous chemicals or sewage/to make air, water, or land too dirty and dangerous for people to use in a safe way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Heavy industry pollutes our rivers with noxious chemicals. 
  • A number of beaches in the region have been polluted by sewage pumped into the sea.
  • The oil spillage has polluted the harbour. 
  • Burning trash will pollute the air. (IELTS TUTOR giải thích: Đốt rác sẽ gây ô nhiễm không khí)
  • Who does the mother think pollute the environment? (IELTS TUTOR giải thích: Người mẹ nghĩ ai làm ô nhiễm môi trường?)
  • The villagers drank from wells polluted with toxic chemicals.

2.2. Mang nghĩa"đầu độc, làm hư hỏng, làm sa đoạ"

=to spoil the good character of someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was accused of polluting children’s minds.
  • They pollute the minds of the young with foul propaganda. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đầu độc thanh thiếu niên bằng những lời lẽ tuyên truyền bẩn thỉu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK