Cách dùng động từ"multiply"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"multiply"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"multiply"

1."multiply"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm tăng lên nhiều lần; làm cho sinh sôi nẩy nở"

=When something multiplies or when you multiply it, it increases greatly in number or amount.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Such disputes multiplied in the eighteenth and nineteenth centuries. 
  • Buy lots of raffle tickets and multiply your chances of success. (IELTS TUTOR giải thích:   Hãy mua nhiều vé số để tăng thêm cơ may trúng giải)
  • The scale of change multiplies the difficulties and the risks involved.

2.2. Mang nghĩa"sinh con đẻ cái, gia tăng số lượng"

=When animals and insects multiply, they increase in number by giving birth to large numbers of young.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These creatures can multiply quickly.
  • Cells multiply and rapidly destroy neighbouring normal cells. (IELTS TUTOR giải thích: Các tế bào ung thư gia tăng số lượng, nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bình thường lân cận)

2.3. Mang nghĩa"(toán học) nhân"

=If you multiply one number by another, you add the first number to itself as many times as is indicated by the second number.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For example, 2 multiplied by 3 is equal to 6.
  • To convert US gallons to litres multiply by 3. 78. (IELTS TUTOR giải thích:   Để đổi ga-lông Mỹ sang lít thì nhân với 3,78)
  •  What do you get if you multiply six by nine? 
  •  ...the remarkable ability to multiply huge numbers correctly without pen or paper.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE