Cách dùng động từ "morph" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách dùng động từ "morph" tiếng anh

I. "morph"vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Mang nghĩa "biến thành, chuyển đổi"

=to gradually change, or change someone or something, from one thing to another

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When someone brings up politics at a party, a casual conversation can quickly morph into an ugly argument. 
  • He grew up watching his elder brother Joe morph from a difficult child to a drug addict. 
  • She claims the media and society make a person try to morph their body into an unnatural size or weight.
  • The internet is morphing out of its awkward teenage years and turning into a grown-up
  • You really, honestly don't mind that I morph into a giant dog? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thật sự, thật sự không cảm thấy bận tâm chuyện tôi biến thành một con chó khổng lồ à?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK