Cách dùng động từ"labour"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"labour"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"labour"

1."labour" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"làm việc nặng nhọc (thường dùng tay)"

=Someone who labours works hard using their hands.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...peasants labouring in the fields.
 • Her husband laboured at the plant for 17 years.

2.2. Mang nghĩa"bỏ nhiều công sức mới làm được việc gì, nỗ lực"

=If you labour to do something, you do it with difficulty.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • For twenty-five years now he has laboured to build a religious community.
 • ...a young man who's labouring under all kinds of other difficulties.
 • He laboured to finish the job on time (IELTS TUTOR giải thích: nó dốc sức hoàn thành công việc đúng hạn) 
 • The old man laboured up the hill (IELTS TUTOR giải thích: ông lão cố sức leo lên sườn đồi)
 • The ship laboured through the rough seas (IELTS TUTOR giải thích: con tàu nặng nhọc trườn trên biển động)

2.3. Mang nghĩa"huyền hoặc, giày vò, mù quáng tin cái gì đúng mặc dù rõ ràng là nó không đúng"

=If you labour under a delusion or misapprehension, you continue to believe something which is not true.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She laboured under the illusion that I knew what I was doing.
 • You seem to be labouring under considerable misapprehensions
 • To labour under a disease bị bệnh tật giày vò 
 • He labours under the delusion that he's a fine actor (IELTS TUTOR giải thích: anh ta bị huyễn hoặc bởi cái ảo tưởng rằng mình là một diễn viên giỏi)
 • People labouring under the handicaps of ignorance and superstition (IELTS TUTOR giải thích: những người đau khổ vì ngu dốt và mê tín)

2.4. Mang nghĩa"nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại việc gì"

=If you labour a point or an argument, you keep making the same point or saying the same thing, although it is unnecessary.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I don't want to labour the point but there it is

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE