Cách dùng động từ "intensify" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "intensify" tiếng anh

I. "intensify" vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "làm tăng cao lên, tăng cường làm mãnh liệt, làm dữ dội, làm sâu sắc thêm"

=If you intensify something or if it intensifies, it becomes greater in strength, amount, or degree

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Britain is intensifying its efforts to secure the release of the hostages.
  • Israeli and Palestinian sides must intensify bilateral negotiations. (IELTS TUTOR giải thích: Các bên Israel và Palestine phải đẩy mạnh đàm phán song phương)
  • Commercial activity is expected to intensify towards Christmas. (IELTS TUTOR giải thích: Hoạt động thương mại hi vọng sẽ gia tăng vào dịp lễ Giáng sinh)
  • We need to intensify advertising and marketing. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta cần tăng cường quảng cáo và tiếp thị)
  • This can intensify the metabolism process. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này có thể tăng cường quá trình trao đổi chất)
  • The conflict is almost bound to intensify.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK