Cách dùng động từ"embroider" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh học kĩ các từ vựng về online shopping là một topic thường được ra thi trong IELTS WRITING và IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"embroider" tiếng anh

I. embroider vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

II. embroider có nghĩa "thêu dệt"

(to make a story more entertaining by adding imaginary details to it)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Naturally, I embroidered the tale a little to make it more interesting.
  • She used a poetic licence to embroider a good story. (IELTS TUTOR giải thích: Bà phóng bút thêu dệt nên một câu chuyện hay)
  • Which blouse did you embroider, the first or the second one? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thêu cái áo nào, cái đầu hay cái thứ hai?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK