Cách dùng động từ "devastate" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "devastate" tiếng anh

I. "devastate" là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "tàn phá, phá huỷ"

=to seriously damage or completely destroy something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Western India was devastated by a huge earthquake. to make someone feel very shocked and upset 
  • Mary’s sisters were devastated by her disappearance.
  • It soon became starkly evident that the climate change would devastate our economy and our society if we remain ignoring it. (IELTS TUTOR giải thích: Chẳng bao lâu, điều trở nên hoàn toàn rõ ràng là biến đổi khí hậu sẽ tàn phá xã hội và nền kinh tế của chúng ta nếu chúng ta vẫn cứ lờ nó đi)
  • Waves of corporate downsizing have devastated employee morale. 
  • I was so devastated I was crying constantly. 
  • The town was devastated by a hurricane in 1928.
  • A few days before, a fire had devastated large parts of Windsor Castle

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc