Cách dùng động từ"descend"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"descend"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"weigh"

1."descend"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa" đi xuống (cầu thang...), dốc xuống(nói về một ngọn đồi...)"

=to go down a mountain or slope, or to go down some stairs

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, descend vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I descended into the valley. 
 • He slowly descended the stairs
 • The path descended steeply into the valley. 
 • Jane descended the stairs..
 • The airplane was preparing to descend. (IELTS TUTOR giải thích: Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh)
 • After an eternity, the plane began to descend toward New York City. (IELTS TUTOR giải thích: Sau một thời gian dài bất tận, máy bay bắt đầu hạ cánh về phía thành phố New York)
 • We turned the corner and saw that the road descended steeply (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi rẽ ở góc và thấy con đường đổ xuống rất dốc)

2.2. Mang nghĩa"(về ban đêm, bóng tối) buông xuống"

=if night or darkness descends, it starts to get dark

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, descend là nội động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • At 6.30 pm the tropical darkness descends.
 • Night descends quickly in the tropics (IELTS TUTOR giải thích: đêm tối xuống nhanh ở vùng nhiệt đới)

2.3. Mang nghĩa"chùng xuống (sự im lặng, nỗi buồn)"

=if something such as a feeling or quality descends, people start to experience it/If a negative or bad feeling descends, it is felt everywhere in a place or by everyone at the same time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Total silence descended.
 • A feeling of despair descended (on us) as we realized that we were lost.
 • Silence descended on the room/over the countryside.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE