Cách dùng động từ"confide"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"confide"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"confide"

1."confide" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tâm sự, kể bí mật cho ai nghe"

=to tell someone a secret or discuss your private feelings with them/If you confide in someone, you tell them a secret.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • confide in
 • confide something to someone
 • confide that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I hope you know that you can always confide in me. 
 • He confided his doubts to me. 
 • She confided to friends that she was scared of her mother.
 • I knew she had some problems in her job because she had confided in me. 
 • He confided to me that he felt like he was being punished.
 • On New Year's Eve he confided that he had suffered rather troubling chest pains.
 • I confided my worries to Michael
 • She confided her troubles to a friend (IELTS TUTOR giải thích: cô ta thổ lộ những chuyện rắc rối của mình cho bạn nghe)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE