Cách dùng"deception (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"deception (n)" tiếng anh

I. "deception"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"sự dối trá, sự lừa dối"

=Deception is the act of deceiving someone or the state of being deceived by someone.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He admitted conspiring to obtain property by deception. 
  • His pretended friendship was part of the deception. (IELTS TUTOR giải thích: Tình bạn ngụy tạo của nó là một phần của ý định lừa dối)
  • He was accused of obtaining money by deception. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn bị buộc tội lừa đảo lấy tiền người ta)
  • You've been the victim of a rather cruel deception.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE