Cách dùng danh từ "universe" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh cách học IELTS WRITING hiệu quả, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "universe" tiếng anh

I. universe thường ở số ít & đi với mạo từ the

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sở dĩ universe thường đi với mạo từ the vì chỉ có 1 vũ trụ theo đúng như quy tắc duy nhất với mạo từ the mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

II. Mang nghĩa "vũ trụ, vạn vật (tất cả những gì tồn tại trong không gian)"

=everything that exists, especially all physical matter, including all the stars, planets, galaxies, etc. in space

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Is there intelligent life elsewhere in the universe?
  • How was the universe created? (IELTS TUTOR giải thích: Vũ trụ đã được tạo ra như thế nào?)
  • A geocentric view of the universe. (IELTS TUTOR giải thích: Một quan điểm lấy địa cầu làm trung tâm của vũ trụ) 
  • I love Vietnam and this universe. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi yêu Việt Nam và vũ trụ này)
  • We live in an expanding universe. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sống trong một vũ trụ giãn nở)
  • The universe is composed of matter. (IELTS TUTOR giải thích: Vũ trụ được tạo nên bằng vật chất)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK