Cách dùng danh từ"signage"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"signage"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"signage"

1."signage"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bảng hiệu, bảng quảng cáo"

=all the signs that advertise a product, etc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As part of its rebranding effort, the company will replace signage on 2,000 of its stores.
  • Perhaps you would like to explore retail merchandising and assume responsibility for merchandise displays, signage and everything else the customer sees when he enters the store. (IELTS TUTOR giải thích:  Có lẽ, bạn thích khám phá ngành phân phối bán lẻ và đảm nhận trách nhiệm cho việc trình bày hàng hoá, bảng ký hiệu và mọi thứ khác để khách hàng xem khi họ bước vào cửa hàng)
  • Our signage company has been supplying the sign making industry for over 30 years. (IELTS TUTOR giải thích:  Công ty làm bảng hiệu chúng tôi đã cung cấp cho ngành công nghiệp làm bảng hiệu trong hơn 30 năm)

2.2. Mang nghĩa"bảng chỉ dẫn đường đi..."

=signs that tell people what something is or where to go

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lee suggested signage could make it clear that the area is open to the public.
  • They don't allow signage around the stadium.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE