Cách dùng danh từ"repercussion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"repercussion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"repercussion"

1."repercussion"là danh từ đếm được (thường ở số nhiều)

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ảnh hưởng xấu; hậu quả"

=If an action or event has repercussions, it causes unpleasant things to happen some time after the original action or event.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was an effort which was to have painful repercussions. 
  • Members of congress were warned of possible repercussions if their vote went through.
  • The endless repercussions of living on credit (IELTS TUTOR giải thích:  hậu quả suốt đời của việc sống nhờ vào sự vay mượn)
  • Any decrease in tourism could have serious repercussions for the local economy. 
  • President Kennedy's assassination had far-reaching repercussions.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE