Cách dùng danh từ"parliament"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"parliament"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"parliament"

1."parliament"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nghị viện; quốc hội"

=The parliament of some countries, for example Britain, is the group of people who make or change its laws, and decide what policies the country should follow.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Parliament today approved the policy, but it has not yet become law.
  • She entered Parliament in 1997. (IELTS TUTOR giải thích:  Bà ta gia nhập Quốc hội vào năm 1997)

2.2. Mang nghĩa"khóa họp của Nghị viện"

=A particular parliament is a particular period of time in which a parliament is doing its work, between two elections or between two periods of holiday.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The legislation is expected to be passed in the next parliament.
  • The Queen opens Parliament. (IELTS TUTOR giải thích:  Nữ hoàng khai mạc khóa họp của Nghị viện)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE