Cách dùng danh từ "obesity" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng danh từ "obesity" tiếng anh

I. "obesity" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "béo phì"

=the fact of being extremely fat, in a way that is dangerous for health

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The National Institute of Health is discussing ways of tackling the problem of childhood obesity. 
  • It's the fight against obesity. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là cuộc chiến chống béo phì)
  • How much do you know about obesity? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn biết nhiều về béo phì không?)
  • A diet that is high in fat and sugar can lead to obesity.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK