Cách dùng danh từ"no-brainer"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"no-brainer"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"no-brainer"

1."no-brainer"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"điều tất nhiên, không có gì phải suy nghĩ"

=something such as a decision that is very easy or obvious/a decision that is easy, and that you do not need to think about, used when you want to emphasize that it is really very easy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • From an investment point, it is a no - brainer. (IELTS TUTOR giải thích: Từ một quan điểm về đầu tư thì nó là một điều dễ hiểu)
 • That's a real no - brainer, even a moron can figure it out. (IELTS TUTOR giải thích: Việc đó rất dễ, ngay cả một kẻ đần độn cũng biết)
 • The decision was a complete no-brainer. 
 • Taking that job over the one I had was a no-brainer.
 • The decision to invest in the energy company was a no-brainer.
 • Continuing down this highly successful road should be a no-brainer. 
 • Joining the plan is a no-brainer. 
 • The advent of interleague play next season makes it a no-brainer. 
 • If you ask me, it's a no-brainer. Of course you should accept the job. 
 • Until recently, the decision was a no-brainer. 
 • The movie is a complete no-brainer, but enjoyable.
 • Joining the savings plan is a no-brainer. Just do it.
 • The question of who to support in this election should be a no-brainer. 
 • I said yes straight away. It was a no-brainer for me.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK