Cách dùng danh từ "mobility" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Cách dùng danh từ "mobility" tiếng anh

I. Mobility là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "cử động (tay, chân...)

=the ability to move a part of your body

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She lost mobility in her left arm after the accident.
 • The accident affected his mobility. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Vụ tai nạn ảnh hưởng tới sự đi lại của cô ta)
 • He lost mobility in his left arm after the accident. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Anh ta đã không còn cử động được cánh tay trái của mình sau khi tai nạn xảy ra)

2. Mang nghĩa "khả năng di chuyển từ nơi này qua nơi khác"

=the ability to travel from one place to another

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A car would give you greater mobility.
 • A car would give us greater mobility. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Một chiếc xe hơi sẽ giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn)

3. Mang nghĩa "tính linh động, tính biến đổi nhanh"

=the tendency to move between places, jobs, or social classes

IELTS TUTOR lưu ý:

 • class/social/economic mobility
 • upward/downward mobility
 • A strong economy offers greater opportunities for social mobility.
 • Mobility of labor (IELTS  TUTOR  giải  thích: Tính luân chuyển của lao động)
 • English universities offered greater opportunities for social mobility. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Các trường đại học ở nước Anh mang đến nhiều cơ hội hơn cho sự thay đổi của xã hội)
 • It is for this reason that credit transfer and student mobility are linked. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Vì lý do này mà việc chuyển khoản và tính di động của sinh viên được liên kết với nhau)
 • The government thinks higher education means more social mobility.
 • Widespread upward mobility has meant that mobile phones and automobiles are considered normal purchases.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK