Cách dùng danh từ"mall"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"mall"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"mall"

1."mall"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"phố buôn bán lớn, trung tâm mua sắm"

=a large building with a lot of shops, restaurants, and sometimes a cinema

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Welcome to our electronic mall. (IELTS TUTOR giải thích: Chào mừng đến với trung tâm mua sắm điện tử trên mạng của chúng tôi)
  • Will shopping mall rents rise? (IELTS TUTOR giải thích: Liệu tiền thuê trong khu mua sắm có tăng không?)
  • Judy likes to hang out at the mall with her friends.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK