Cách dùng danh từ"in lieu of" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh"in lieu of" tiếng anh

Mang nghĩa"thay cho"

=in place of; instead of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to take milk in lieu of coffee (IELTS TUTOR giải thích: uống sữa thay cho cà phê)
  • We accept a cheque in lieu of cash. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi chấp nhận séc thay cho tiền mặt)
  • She gets extra holiday in lieu of overtime pay. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy có được thêm ngày nghỉ thay cho tiền lương làm ngoài giờ)
  • The company is allowing workers to receive cash in lieu of vacation time.
  • I will have a day off in lieu of next week. (IELTS TUTOR giải thích: Tuần tới tôi sẽ có một ngày nghỉ bù)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE