Cách dùng danh từ"hurdle"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"hurdle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"hurdle"

1."hurdle"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"khó khăn cần phải vượt qua; chướng ngại vật"

=A hurdle is a problem, difficulty, or part of a process that may prevent you from achieving something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Two-thirds of candidates fall at this first hurdle and are packed off home. 
  • The weather will be the biggest hurdle so I have to be ready.
  • Finding investors is the biggest hurdle they face. (IELTS TUTOR giải thích:  Tìm kiếm các nhà đầu tư là vấn đề khó khăn lớn nhất mà họ phải đối mặt)
  • Each time you cross a hurdle, you prepare for the next. (IELTS TUTOR giải thích:  Mỗi lần bạn vượt qua một thử thách, bạn hãy chuẩn bị cho cái kế tiếp)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE